Lidt om Narrativ terapi og systemiske metode

Narrativ betyder fortælling, og repræsenterer den fortælling vi har om os selv, vores liv og relationer. Den narrative metode ligger særligt vægt på at det er ”problemet der er problemet” og at det ikke er personen der er problemet. I terapien arbejder vi med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en respektfuld og positiv måde.

Den systemiske metode tager udgangspunkt i ideen om, at alle mennesker har hver deres forståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om hvordan at tingene er. Problemer opstår i de relationer og systemer som vi mennesker befinder os i. Alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har.

Som terapeut er jeg særligt interesseret i de levede alternative fortællinger, som der ofte henvises til et liv i skyggen, dermed kan klienten opnå agenthed og blive ekspert på sig selv og sit eget liv.