Trivselsgrupper

Børn og unge vokser op i et samfund, hvor ansvaret for børnenes udvikling er delt mellem hjem, daginstitution, skole og mange voksne. Det har en særlig betydning for, hvordan forældreansvaret mellem skole og hjem kan defineres og praktiseres. Jeg oplever ofte i samtalerne med børn og unge, at de giver udtryk for, at de kan blive udfordret af flere ting i deres skole og familie liv, når de bliver ramt af en form for tab.

Mange børn har råbt om hjælp og forsøgt at fortælle ”nu er det nok”. Grupperne består af børn og unge som har mistet. Børn der har oplevet skilsmisse, samt børn, der oplever ensomhed og mistrivsel i skoleregi.

Alle børn har ret til at blive hørt og derfor har vi etableret trivselsgrupper for og med børn og deres familier. Vores mission er, at de børn og unge vi møder på vores vej vil få en stemme, så deres mangfoldige fortællinger kan foldes ud. De vil føle sig taget alvorligt og inkluderet i et fællesskab som en modmagt mod den ensomhed og isolation mange af dem føler.

Gruppelederne er professionelle pædagoger, lærer, certificerede familie og psykoterapeuter alle med terapeutiske efteruddannelser inden for børn og unge i sorg.

Vi har spurgt nogen af de børn og unge som vi har haft i grupperne om hvad de kan tage med sig af oplevelser fra et trivselsgruppeforløb:

  • At få nogen gode venner og et netværk
  • Det er et godt sted og være og jeg føler mig tryg
  • Det er godt at få talt om det og høre om andres erfaringer
  • Det er godt ikke at skulle gå rundt og være ked af det alene og nogen vil hjælpe mig.
  • Bliver så glad for at nogen tager mig alvorligt, spørger til hvordan det er at være mig.

Vi mødes 10 gange ca. hver 14.dag (inkl. For/afslutningssamtale)

Der skal underskrives en samtykkeerklæring ved gruppestart hvori at i som forældre er indforstået med at gruppeledere/terapeut har et tæt samarbejde om og kommunikerer om forhold, der vedrører gruppens arbejde, samt forhold der vedrører børnenes tarv. Samtale og Trivsel, behandler alle oplysninger med fortrolighed og tavshedspligt.

Grupperne/samtalerne tilbydes også i skole/institutionsregi. (ring for et tilbud ).